ကိုယ်တို့အကြောင်း

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

ထုတ်ကုန်များ

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ဥပမာ ၊

ကိရိယာ နှင့် ဆက်ဆံ ရေး သုံး ဆက်ဆံ မှု နှင့် ဆက်ဆံ ရေး ဆက်ဆံ ရေး သည် အလုပ် လုပ် ပြီး အလုပ် လုပ် ပြီး လျှင် လှုံ့ဆော် ခံစား ရသည် ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလက်


ခွန်အား ကို ကယ်ဆယ်ခြင်း နှင့် အလွန် ထိခိုက် မှု များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့ တရားသည်

ဥပမာ ၊


ရေကွက်ကွက်အပိုင်းများ ပြုလုပ်မှုက

ဥပမာ ၊ အလုပ်များရဲ့ ကျန်းမာမှုကို ၊


ဥပမာ ၊

Valve အန္တရာယ်က အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။


ဥပမာ ၊

ကာဗန် ဆစ်ကွက်ကွက်က္ကေတယ္ (HRC60 မှ အနည်းငယ် မဟုတ်) သို့ရာတွင်၊ ခိုင်ခံ့သောအခွင့်ရှိသည်ကား၊ ခိုင်ခံ့သော အလွှမ်းသည် ကျန်းမာ၏။


ဥပမာ ၊

မှန် ပါသည် ၊ ဥပမာ ၊ ပြန်သွားတဲ့ ပျော်က် မျက်နှာဖုံး ၊


ကာဗန် ဆက်ဆံ အပိုင်းများ၏ အန္တရာယ် ကုပ်

အစပျစ်သီး ၊ ဥပမာ ၊


မြို့ ၊

ဒါပေမဲ့ ၊ ရေဖျက်ဆီး ခံ ရ ပြီး ရေခဲ ရေခဲ ရှေ့ ထွက် သွား ပြီ ဒါ ၊


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်